Access Zuzana Gaia

Access Consciousness® - Váš účet

Video

Zrcadlový sál
Zrcadlový sál

🇨🇿 ABECEDA POZNANÍ - Relaxační vzdělavací studio HRADEC KRÁLOVÉ

web

Občerstvení při našich setkáních
Občerstvení při našich setkáních

🇨🇿ACCESS BARS ČECHY A SLOVENSKO SKUPINA

https://www.facebook.com/groups/246681589136593/

Jsi-li Access Consciousness® Bars Terapeut nebo Facilitator - školitel, přidej se k této FB skupině!

Jiná realita
Jiná realita

🇬🇧🇨🇿PAMATUJ SI, NEMÁŠ ŽÁDNOU CHYBU, JSI PROSTĚ JINÝ - ANEB JINÝ ÚHEL POHLEDU NA AUTISMUS

PAMATUJ SI, NEMÁŠ ŽÁDNOU CHYBU, JSI PROSTĚ JINÝ - ANEB JINÝ ÚHEL POHLEDU NA AUTISMUS

Autismus je slovo, které popisuje spektrum lidí, kteří nepasují do krabice s názvem "normální"!

.....When you don’t fit in and you see things differently, it can be easy to invalidate your reality in favor of others but that doesn’t actually work. You are aware of energy and you can turn down your awareness but you cannot make it go away. Your awareness of energy has always been there and will always be there. You can run, but you can’t hide.....

.....Being an X-Men is an acknowledgement and a celebration of the unique gift you are in the world and the contribution you are willing to be, know, perceive and receive. It’s the communion you have with the molecules of the universe and the consciousness they desire to be....

....All of us are connected to everything whether we like it or not. Being an X-men is receiving more of everything that comes with that; the good, the bad and the ugly. It’s also the creative capacities you have and be to go beyond this reality and create something entirely different. What if everything you have made wrong about you was actually what is strong about you? Remember, you are not wrong. You are just different...

....Když se nedokážeš zařadit do.... a vidíš věci jiným způsobem, může být snadné přizpůsobit svoji realitu ve prospěch ostatních, ale toto právě doopravdy dost dobře nefunguje. Uvědomuješ si tuto energii a jsi schopen snížit svoje vědomí, avšak nikdy se toho nemůžeš nadobro zbavit. Tvoje uvědomění si této energie tu bylo odjakživa a bude i nadále. Můžeš utíkat, ale neschováš se.....

....Být "X-menem" je uvědomění si a oslava tohoto unikátního daru, kterým jsi pro tento svět, přínos, kterým jsi ochoten být. 
Je to tvoje propojení, které máš a molekulami vesmíru a vědomím, kterým si žádají být....

....Všichni jsme spojeni se vším nehledě na to, jestli se nám to líbí nebo ne. 
Být "X menem" je obdržet více všeho toho, co to obnáší, dobrého i špatného. Kromě jiného je zde tvořivá kapacita, kterou disponuješ dostat se za hranice této reality a vytvářet tak něco totálně odlišného. Co když všechno to, co ve svém životě považuješ za špatné je vlastné tvoje silná stránka? 

PAMATUJ SI, NEMÁŠ ŽÁDNOU CHYBU, JSI PROSTĚ JINÝ!...

Výňatky z angl. originálu http://access-consciousness-blog.com/…/you-are-not-wrong-y…/ do češtiny přeložila Zuzana Štěpánková

Access Consciousness® website
Access Consciousness® website

🇨🇿🇬🇧OTÁZKY A ODPOVĚDI O ACCESS BARS

Na stránkach Access Consciousness® jsou zajímavé otázky a odpovědi, které mohou doplnit Vaše informace o Access Bars®. 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE ACCESS BARS®

Co jsou to "báry"?

32 bodů na hlavě - lehký dotek terapeuta na těchto bodech v specifických kombinacích umožní výměnu energie která je zablokovaná v mozku a v těle a dokáže obnovit její proudění.

Jak "Bars" působí?

"Bars" kombinace uvolňují všechny úvahy myšlenky, pocity, emoce, rozhodnutí, úsudky a názory z kteréhokoliv životního období, které jsou elektricky uložené v mozku. K tomuto uvolnění dochází při lehkém dotyku těchto bodů a to umožňuje, aby byly tyto nevyžádané uložené soubory vymazány.
Dalo by se to přirovnat k tomu, když se zhasnou světla v domě a potom se překlopí jistič nebo vypínací spínač, takže se rozsvítí, spuštěcí body umožňují, aby se rozsvítíla vaše světla. Energie vesmíru je k dispozici, a to má často za následek větší mír a klid, radost a stěstí v životě.
Lékaři, odborníky v oblasti biologie byly zaznamenány a zdokumentovány změny mozkových vln, které jdou od beta do mnohem uvolněnější theta vlny v průběhu jedné hodiny sezení. Naštěstí pro nás, v "Access" je již po mnoho let známo, že "Bars" dokáží změnit elektrickou funkci mozku.

Co můžeš očekávat po Access Bars® sezení?

Každé sezení je jiné. Nejhorší, co se může stát je, že se po této energetické masáži hlavy budeš cítit tak uvolněně, jako kdyby jsi obdržel velkou masáž. To nejlepší, co se může stát je, že se celý tvůj život může změnit. 
Mezi nejčastěji pociťovanými účinky je: 
zvýšený pocit míru a klidu
méně reakcí na situace, které tě mohly rozrušit v minulosti
klidnější a hluboký spánek
pocit, že vše, co tě znepokojovalo před masáží je pryč a už na tom víc nezáleží.

Jak dlouho trvá účinek Bars® masáže?

Pokud absolvuješ sezení Access Bars®, tvoje energetické dráhy pokračují v uvolňování zablokované energie napořád, výsledek je tedy trvalý. Pokaždé, když potom masáž zopakuješ, efekt se stává dynamičtější.
Nejlepší účinky jsou zaznamenávány obvykle během 3-4 týdnů po sezení.

Jak často bys měl opakovat Access Bars® masáž?

To je zcela na tobě. Jak dobře by ses chtěl cítit? Jak snadný si přeješ,aby tvůj život byl?
Někteří Access Bars® terapeuti se diví, proč tuto unikátní masáž nemůžeme absolvovat my všichni každý den! Nejraději by své spouštěcí body - "Báry" nechali běžet alespoň jednou týdně, nebo vždy, když se necítí ve své kůži, a nebo nejsou spokojeni a tím, co se v jejich životě děje. Po jakémkoliv významném šoku nebo traumatu nebo energetickém posunu jakéhokoli druhu je doporučováno sezení Access Bars®.

Komu může Bars® sezení pomoci?

Každému, kdo je ochoten po dobu sezení zůstat v klidu! Někdo nemusí ocenit zkušenost relaxace a považuje to za ztrátu času a další má zájem na změně a zlepšení svèho života a je ochotnější uvěřit, že mu sezení pomůže.

Mohou Bars® dát a dostat děti?

Děti a miminka těží neobyčejně ze spuštení jejich bodů. Jsou spontálnějsí než dospělí, což znamená, že nemají problém se změnou jejich těla a bytosti.
Je třeba poznamenat, že dětské spouštěcí body mohou pracovat velmi rychle. Často je vám zodpovězeno, kdy a jak dlouho se každá kombinace provádí a u dětí je to o mnoho rychlejší.

Mohou se děti naučit Bars®?

Absolutně! Protože děti méně uvažují o tom, co je možné a nemožné, mohou spustit tyto body snadno a lehce. Děti jsou sice v malých tělech, ale často jsou ochotni být větší a silnější než dospělí kolem nich. Všichni víme, že děti často svojí bezprostředností přitahují pozornost celého okolí.

Kdo může provádět Bars® pro ostatní?

Každý se to může naučit. Nevyžaduje se žádná předchozí zkušenost ve zdravotnictví nebo vzdělání v anatomii nebo masáži. Vše, co je třeba, je ochota se učit a pro začátek se zúčastnit jednodenního semináře.

Kde se mohu naučit Bars®? 

Výuka probíhá pomocí více než 2000 Bars školitelů po celém světě, ve více než 170 různých zemích světa, z nihž mnozí cestují i do zemí, kde nežijí a učit lidi této technice se stává často jejich posláním. Školitele a různé stupně vzdělání najdete na tomto webu: www.bars.accessconsciousness.com

Z anglického originálu přeložila Zuzana Štěpánková, český text lze volně šířit na sociálních sítích s odkazem na website Access Consciousness a tímto dodatkem autora překladu.

Originál text:

Your stories
Your stories

🇬🇧 Access Stories Of Change

Add here your story

Or read how Access helping others!

WHAT IS ACCESS CONSCIOUSNESS?

These life-changing techniques, tools and processes are designed to empower you to create the life you desire. Practical, dynamic, and pragmatic, Access provides step-by-step processes to facilitate you in being more conscious in every day life and eliminate all the barriers you have put up to receiving.

Delivered through seminars, teleseries, books, audios and consultations, Access Consciousness™ is not about metaphors, ideas or sweet talk. It actually works! Every person who uses these tools and this more conscious way of living finds it works.

The aim of Access Consciousness ™ is to create a world of consciousness and oneness. Consciousness includes everything and judges nothing. It is our target to get you to the point where you receive from Access the awareness of everything, with no judgment of anything. If you have no judgment of anything, then you get to look at everything for what it is, not for what you want it to be, not for what it ought to be, but just for what it is.

Consciousness is the ability to be present in your life in every moment, without judgment of you or anyone else. It is the ability to receive everything, reject nothing, and create everything you desire in life — greater than what you currently have, and more than what you can imagine.

The target of Access is to help get you to the point where you are conscious enough to create change within you. Access offers tools and processes that make it possible to change everything that is not working in your life. Once you become more conscious, it will be easier for you to thrive in the face of the shifts that are occurring everywhere on the planet right now.

A Different Perspective

Access is a different point of view about life. It’s about seeing all the things that you always knew should be possible but didn’t know how to receive, with no judgment about the choices made in the past or future. Access gives people real life tools to use which can help them get to where they would like to be.

From this perspective, a new reality is created where people function from choice and possibility in their lives. They function from a place where they are no longer at the effect of everything and everyone around them and where they no longer judge themselves.

What is your awareness about your current reality? Do you see people being happy and joyful? Do you see a world where everyone is embraced or where everyone lives without judgment? Are children honored for their being, or are children manipulated and controlled to believe they are less than adults? Do you have the familiar feeling you are stuck or every time you take a step forward, you take two steps back? If (WHEN) you become conscious of what you say and think, your reality will change exponentially.

Your thoughts and statements generate your life. You have the ability to create anything instantaneously. What if you were willing to be brutally honest with yourself and start creating (generating) your reality? What would that look like? All you have to do is choose it.

Although tools of Access Consciousness ™ have generated a great deal of change in the lives of many people, Access does not declare itself to be the only way. Access empowers you to know what is true for you. It allows you to know that you know! Access is an ever-evolving method for altering the parts of your life that don’t show up the way you know they could. Access is not for the feeble-minded or the faint-of-heart. If you have the courage and desire to be truly you, the extraordinary you, the phenomenal you, maybe Access if for you.

What if you were willing to nurture and care for you?
What if you would open the doors to being everything you have decided it is not possible to be?
What would it take for you to realize how crucial you are to the possibilities of the world?

The information, tools and techniques presented on this web-site are just a small taste of what Access Consciousness ™ has to offer. There is a whole Universe of processes and classes.

If there are places where you can’t get things in your life to work the way you know they ought to, then you might be interested in attending an Access Consciousness ™ class, workshop or locating a facilitator. They can work with you to give you greater clarity about issues you haven’t yet overcome.

Hibiscus
Hibiscus

🇬🇧AMAZING EFFECTS OF BARS THERAPY ON AUTISM

AMAZING EFFECTS OF BARS THERAPY ON AUTISM: 

Testimony from Tracy

I have been given permission by the writer to share this amazing and inspiring story from the Mum of a 5 year old boy with Level 2 Autism; treated with Bars therapy and showing phenomenal change in his condition:

"So much gratitude 
So much gratitude 
So much gratitude 
My 5year old finished his last day of prep today, I am reading his "report card" from prep which is a world away from BEFORE THE BARS, which I thought would be so wonderful to share.. 
my son who was "diagnosed" with Level 2 Autism and in a report done BEFORE THE BARS, we were told this amazing boy would require over 30 hours of intense therapy a week. 
He was accepted into a full time program for autistic children as he was unable to function in a mainstream school, was unable to be around any noise was unable to communicate where people besides mum could understand him  
He only spoke a few words and made noises all the time 
Nothing worked, not speech therapy or anything. 
I thought we would never talk about simple everyday stuff like.. hey mum let's go outside or hey mum it's hot or cold today 
His communication was for survival needs only!!
... AFTER THE BARS
My son never stops talking, he was enrolled into a mainstream school and I gave No mention to them about his diagnosis!!
His report card for end of Term 2
It's remarkable 
High, demonstrating, Advancing, all the top end of their achievement scale 
A huge woo hoo 
A huge Thankyou to 
Mr Gary Douglas
So amazing  
How wonderful 
Thankyou Gary
Thankyou Dain 
Thankyou friends and Beings that are choosing to Be
Thankyou for The Bars 

For further information on Bars therapy and treatment options available for any age/any physical or emotional condition, please message at in touch!

Mapa pro terapii Access Bars®
Mapa pro terapii Access Bars®

🇨🇿 ACCESS CONSCIOUSNESS® BARS PRACTITIONERS - ACCESS BARS® TERAPEUTI ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O terapii Access Bars®:

volně přeloženo - vkroč do překážek a následně se odstraní
Přejete si vytvořit svůj štastný a spokojený život, který si zasloužíte?

Do ČR a SR přišla technika, která to umí. Vznikla v USA a jejím zakladatelem je 
Gary Douglas.

Jedná se o využití 32 bodů na hlavě, které se přikládáním prstů aktivují.

Pokud se bodů lehce dotýkáme, dochází k tomu, že tělo začne odpočívat a konečně uvolní "bloky", které způsobovaly stagnaci.
Běžné sezení trvá hodinu a půl a většinou se provádí vleže.

Body reprezentují různé oblasti našeho života např. Tělo, Peníze, Komunikace, Léčení - Uzdravování, Kreativita, Radost, Vztah k sobě, Mír a Klid, Manifestace...

Klienti, kteří tuto techniku podstoupili, zjistili, že se jim změnil život k lepšímu v oblastech, o kterých si mysleli, že jsou neměnné, včetně chronických potíží jakéhokoliv druhu.

CELÝ SVŮJ ŽIVOT PROCHÁZÍM S LEHKOSTÍ & RADOSTÍ & LÁSKOU

Místa v České a Slovenské Republice, kde se lze objednat na terapii Access Bars - uveřejněná lokalita je na základě bydliště terapeutů - praktiků

Seznam se neustále doplňuje, zdaleka tu nejsme všichni a Access Bars kolegové, ozvěte se, rádi zveřejníme odkaz na Vaše kontakty zde na tomto webu, služba je nyní ZDARMA.

BRNO

BŘECLAV

ČESKÉ BUDĚJOVICE

DĚČÍN

Lenka Pavlíková, BP
www.poradenstvilenka.cz/access-bars
e-mail: poradenstvilenka@seznam.cz

DOUBRAVNĪK

HOLEŠOV

CHLUMEC (u Ústí nad Labem)

CHOCEŇ

JINDŘICHŮV HRADEC

KAMENICE NAD LIPOU

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

MILOVICE

MNICHOVO HRADIŠTĚ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NOVÉ ZÁMKY, SR

OLOMOUC

POTŠTEJN

Zuzana Štěpánková, BF

e-mail::zuzana.stepankova@googlemail.com

PRAHA

SLAVIČÍN

SOBĚRAZ

ŠTĚPÁNOV U OLOMOUCE

TŘEBÍČ

VYSOKÉ MÝTO

ZAJEČÍ (u Velkých Pavlovic)

ZÁMRSK

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Chcete-li se objednat na terapii Access Bars® a u Vašeho města nebo místa jestě není odkaz na praktika Access Bars, ozvěte se, zprostředkujeme Vám dle možností kontakt.

Pomáháme si.

Co všechno je možné?

Příznaky transformace
Příznaky transformace

🇨🇿 PŘÍZNAKY TRANSFORMACE - Internetová televize

Tady

Aspire Magazine
Aspire Magazine

🇬🇧 ASPIRE MAGAZINE

HEREAccess Zuzana Gaia was offered a possibility to advertise in issue 462 of Aspire Magazine

How does it get any better and sweeter?

HERE Editorial about Access Consciousness® and Zuzana on pg. 6-7 of Aspire Magazine issue 463

Editorial Zuzana Stepankova Aspire Magazine En

Are you ready for something greater and different?

Available in 173 countries, Access Consciousness® has contributed to changing the lives of more than 30 thousand people around the world over the past 25 years. Access is an approach with a set of simple techniques, tools and processes that guide you to tap into your awareness and intuition to empower you to make choices, release the energy blocks and limitations that hold you back and create the life that you desire. Practical, dynamic, and pragmatic, Access provides step-by-step processes to facilitate you in being more conscious in everyday life and eliminate all the barriers you have put up to receiving. Delivered through seminars, books, audios and consultations, Access Consciousness is not about metaphors, ideas or sweet talk; it actually works!

An Access Facilitator, Zuzana Stepanakova attended her first Bars® class in May 2016 after many years working as a health care assistant in a residential home for people with various health conditions, including physical or mental impairment. This, combined with her previous massage training, gave her a picture of what she was going for and what she wanted to achieve and she started to discover huge vital possibilities Access Consciousness® could have for everybody even before her first class.Zuzana, who originates from the Czech Republic but now lives in the beautiful seaside town of Christchurch in Dorset, said: “I can honestly say that that day brought me to so much more of me and faster than anything else I had training in to date. My health issues in a past led me down many alternative paths e.g. nutritional healing, meditation or Yoga. As well as courses that I did I also sought help and advice from many therapists in my quest to improve my health and energy levels.“In 2012 my father lost his battle with nasty Parkinson disease and I felt I should be there for him and be able to help him but, I didn’t know how. All that unsatisfactory feelings make my health going down, one thing followed another, skin condition problems, indigestion, joints and so on, I was true example of somebody going down not knowing what to do. Everything has escalated when I had a knee injury after just crossing a busy road with diagnose of teared meniscus in my right knee and arthritis, which wasn’t suitable for operation. Suddenly my life showed me the bottom of bottoms, I was home with not much money for few months with crutches to be able move at least to toilet and to kitchen, far from to even get to my loving garden. Ironically I was shown the light and possibility to heal myself and I somehow knew all is going to be ok, I had a time to meditate, to begin some rehabilitation, improve my diet, read, just do things I haven’t had time or energy to do before. My health improved over time yet nothing I tried elevated my energy levels until Access and The Bars®. The improvement for me was dramatic, like a miracle and family and friends couldn’t believe it either.”After Zuzana’s first day of The Bars® training she knew, she would like to be a Facilitator to be able to share what she had learned with others and spread the word about a miracle called The Bars® even further.

Access Consciousness was founded more than 30 years ago in the USA by Gary Douglas. Gary started to use questions to explore how he could create more in his life. He also channelled the Bars, which are a series of 32 points on the head, which when lightly touched release old energies Editorial Zuzana Stepankova Aspire Magazine En stuck in the brain and the body, allowing for tremendous and easy change. These Bars take all the considerations, thoughts, feelings, emotions, decisions, judgments, and beliefs from any lifetime that are electrically stored in the brain and releases them. This release occurs when the bars are touched; it allows that stored junk to be released. Several doctors who are experts in biofeedback have reported changes in their brain waves, going from beta to much more relaxed theta waves in the course of a one hour session. Every Bars session is different; the worst that can happen after a Bars session is you feel as relaxed as if you had received a great massage; the best that can happen is your whole life can change. Once you have your Bars done, the Bars ‘run’ or continue to release stuck energy forever, but every time you have it done after that, the effect becomes more dynamic.Zuzana said: “Each one of us is unique, here for a reason. Each of us has gifts to offer the world, yet we all learn from very early on in life to fit it, compare ourselves to others, compete, make ourselves wrong for not measuring up to expectations and equalising who we are in order to be accepted. It takes a lot of judgments and energy to keep all of this in place, and the mind/ego take control of our life. We often wake up one day unsure of who we are, what we truly want and doubt that we can change anything. When we jump to conclusions, judgments and projections, we exclude everything else from showing up in our life. For me, and so many others, Access Consciousness® opens up a new realm of possibilities when we do not look for answers but instead, we tune into our awareness and what is right for us now, and follow the direction of what we can create. Access does not provide answers but empowers you with tools and processes to know what you know to be true for you. You do not need to understand, analyse or fix anything about you. It is about acknowledging, releasing and choosing something different.“After a Bars® session, you often feel lighter and your mind is more peaceful because the process has enabled the energy to flow through you, dissolving with ease the limitations that hold you back. This can lead you to perceive your life differently, your relationship to your body, to others, to money, your confidence, emotions and general approach to life. I get my Bars® run regularly and experience more of a lightness of me and an ease with my being every time. I have a kindness and caring for me now that I didn’t have before. It’s a joyous thing. “I am licensed to give Bars® and some great Access Consciousness® beyond this reality body processes sessions and to teach others how to become Access Consciousness® Bars Practitioners. I look forward to sharing this modality with Aspire readers as I am so passionate about helping people to improve their being. You really can see a difference in people following a treatment and I know from my own experience that you can feel the difference; there’s a spark that wasn’t there before. Access Consciousness® can influence and improve every aspect of your life, from job and career to relationships and family. It helps to make people more aware so they can make the changes they want in life to live the life they desire. It’s amazing and things really do start coming to you once you accept change.”

As well as Access Consciousness® treatments, Zuzana also offers a number of courses, including an Introduction course which is perfect for those looking to find out a little more about Access Consciousness® and how it can transform your life. Zuzana said: “The introduction classes I have been a part of so far have been really successful, so much so that we’re looking at running more. I’ve enjoyed working on them and I can tell the attendees have enjoyed finding out and learning about Access Consciousness®. It’s pretty addictive and, once you’ve tried it, you will want to do more!”

For further information, or to enquire about an Access Consciousness® course, please call Zuzana on 07955 184306 or email zuzana.stepankova@googlemail.com‘Like’ on Facebook: / accesszuzanagaiauk
Original editorial from Aspire Magazine - issue 463, pg. 6-7: Here

http://www.aspiremagazinegroup.co.uk/wp-content/o uploads/2016/11/463.pdf

Cesty k sobě TV
Cesty k sobě TV

🇨🇿 CESTY K SOBĚ - Internetová televize

Internetový portál a internetová televize "Cesty k sobě" jsou zdrojem informaci pro každého, kdo chce vědět.....že ví....

Jsem ráda, že tu jste....

"Cesty k sobě" otiskly můj informativní článek o Access Consciousness® a Access Bars®, moc si toho vážím a děkuji!

Co jestě je možné?

ZDE

🇬🇧 JUST FOR HER MAGAZINE

HERE and HERE

ACCESS CONSCIOUSNESS is just everywhere!